Podrobnosti záznamu

Název
   Remote Sensing analysis and interactive GIS of Sokolov-Karlovy Vary agglomeration
Další názvy
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin