Podrobnosti záznamu

Název
   Report oCzech participation in Working group on effects in the framework of the Convention on long-range transboundary air pollution
Další názvy
    Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)