Podrobnosti záznamu

Název
   Report on comparison measurement of radon in soil gas at reference sites in the year 2006 (Czech Republic)
Další názvy
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006