Podrobnosti záznamu

Název
   Reporte final del mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador
Další názvy
    Final report of geomorphological map of the capital San Salvador, Salvador.
    Závěrečná zpráva ke geomorfologické mapě hlavního města San Salvadoru, Salvador.
Autor
   Baratoux, Lenka
   Kopačková, Veronika
   Šebesta, Jiří
Datum vydání
    2006
Jazyk
    španělsky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geomorphology,geomorphological map,landuse
Klíčové slovo
    Area
    Del
    Final
    Geomorfologico
    Mapa
    Metropolitana
    Reporte
    Salvador
    San
Abstrakt (česky)
   Zpracování geomorfologické mapy hlavního města San Salvadoru, Salvador v měřítku 1:25 000. Mapa slouží jako základní data pro sestavení územního plánu. Bylo mapováno cca 600 km2 doplněno závěrečnou zprávou.
Abstrakt (anglicky)
   The elaboration of geomorphological map of the capital San Salvador, Salvador in the scale 1:25 000. The map serves like basic date for landuse. Mapped 600 km2 and with final report.
Abstrakt (ostatní)
   La elaboración del mapa geomorfológico de Área Metropolitana de San Salvador, El Salvador en una escala de 1:25 000. El mapa sirve como una database para elaboración del plan de desarrollo. Mapeado 600 km2 con reporte final.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014