Podrobnosti záznamu

Název
   Research of Possibility Long Elimination of Mining Risks in Horní Benešov and Horní Město Mining Districts
Další názvy
    Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358