Podrobnosti záznamu

Název
   Reussové z Bíliny: památce velkých přírodovědců
Nakladatel
    Regionální muzeum v Teplicích
Místo vydání
    Teplice
    Teplice v Čechách
Datum vydání
    2001
ISBN
    80-85321-30-0
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Monografické studie Regionálního muzea v Teplicích.
   36
Klíčové slovo
    Bíliny
    Památce
    Přírodovědců
    Reussové
    Velkých
Části této monografie
    A.E. Reuss, křídový stratigraf a paleontolog
    August Emanuel Reuss - mikropaleontolog
    Poznámky ke geologickým bádáním F.A. Reusse na Českolipsku
    Reuss-Cornuho pravidlo o krystalizaci zeolitů z hydrotermálních roztoků