Podrobnosti záznamu

Název
   Ročenka geologicko-měřické služby 1979-1980
Nakladatel
    Geotest
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1982
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    1979-1980
    Geologicko-měřické
    Ročenka
    Služby
Části této monografie
    Činnost geologicko-měřické služby v roce 1979 a 1980
    Kontroly hutnění násypu a podloží objektu JE Dukovany