Podrobnosti záznamu

Název
   Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin
Další názvy
    Study of Sokolov- Karlovy Vary area affected by mining
Autor
   Godány, Josef
   Hrazdíra, Petr
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    stupeň zatížení těžbou nerostných surovin, environmentální analýza
Klíčové slovo
    1D/8/17/II/04
    2005
    Aglomerace
    Etapová
    Funkcí
    Horninového
    MŽP
    Narušených
    Nerudných
    Obnova
    Palivoenergetických
    Postižení
    Projektu
    Prostředí
    Roční
    Rok
    Sídelní
    Sokolovsko-karlovarské
    Stupeň
    Surovin
    Těžbou
    úpravou
    VaV
    Základních
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Roční etapová zpráva shrnující průběh prací uskutečněných v roce 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04
Abstrakt (anglicky)
   Study of Sokolov- Karlovy Vary area affected by mining
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014