Podrobnosti záznamu

Název
   Roční zpráva o řešení projektu FR-TI3/579 v programu TIP v roce 2013
Autor
   Staš, Lubomír
Nakladatel
    TUL, Liberec
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2013
Fyzický popis
    30 s. : P
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Projekt: FR-TI3/579, GA MPO3cav_un_auth*0272694
    Projekt: V
    Překlad názvu: Annual report on the project FR-TI3/579 in the TIP project in 2013
Předmětová kategorie
    convergence
    Dolní Rožná
    methodology
Klíčové slovo
    2013
    FR-TI3/579
    Programu
    Projektu
    Roce
    Roční
    řešení
    TIP
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Byla vypracována a implementována metodika určení úplného tenzoru původního napětí z měření konvergencí na dvou profilech kolmých podélně k ose tunelu. Byl navržen a otestován optimalizační algoritnus, který umožňuje předem navrhnout rozmístění měřících bodů na dvojici profilů tak, aby byly eliminovány chyby měření. Byla navržena nová metodika měření konvergencí založená na použití laserového paprsku. Byla provedena měření konvergencí na třech různých profilech v lokalitě Dolní Rožná.
Abstrakt (anglicky)
   A complete methodology for determining the initial stress tensor of convergence measurements on the two profiles perpendicular to the longitudinal axis of the tunnel was developed and implemented. It was designed and tested algoritmus for optimization that allows to design the location of measurement points in advance on a pair of rails so that measurement errors are eliminated. It was designed a new methodology for measuring convergence, based on the use of a laser beam. Measurements were carried out at the convergence of three different profiles in Dolní Rožná locality.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014