Podrobnosti záznamu

Název
   Říční krajina 5
Editor
    Měkotová, J.
    Štěrba, O.
Nakladatel
    Univerzita Palackého
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2007
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Krajina
    Říční
Části této monografie
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky