Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Nakladatel
    Česká geologická služba
    Česká geologická společnost
Místo vydání
    Česká republika
    Praha
Datum vydání
    2005
    2007
ISBN
    80-7075-653-5
    978-80-87139-11-0
    978808713911
    9788087139110
Klíčové slovo
    Abstrakt
    Exkurzní
    Průvodce
    Sborník
Části této monografie
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Internet mapový server České geologické služby
    PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR
    Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
    Vize portálu české geologie
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie