Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník konference Moravskoslezské paleozoikum
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta MU
    Přírodovědecká fakulta UP
Místo vydání
    Brno
    Olomouc
Datum vydání
    2002
    2003
Klíčové slovo
    Konference
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Části této monografie
    Přirozené radioaktivní prvky v devonských vápencích Moravského krasu
    Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu