Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 Extrémní hydrologické jevy v povodích
Nakladatel
    České vysoké učení technické
    České vysoké učení technické, Slovenská vedeckotechnická spoločnosť
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-01-03960-1
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2007
    Adolfa
    Extrémní
    Hydrologické
    Jevy
    Patery
    Povodích
    Příspěvků
    Sborník
    Workshopu
Části této monografie
    Charakteristiky denních povrchových odtoků ze 14 lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
    Středoevropský srážkový rekord a povodně ve střední Evropě koncem července 1897