Podrobnosti záznamu

Název
   Scheelitovo-zlatonosné zrudnenie v Nízkych Tatrách
Nakladatel
    Geologický ústav Dionýza Štúra
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1984
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Nízkych
    Scheelitovo-zlatonosné
    Tatrách
    Zrudnenie
Části této monografie
    Biostratigrafia slabometamorfovaných sedimentov v oblasti Jasenia
    Doterajšie skúsenosti s použitím geofyzikálnych metód pri prieskume W-zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Geolólgia a prospekcia scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jaseni (vymedzenie perpektívnej zóny)
    Petrografia metasedimentov z oblasti Kyslej pri Jasení