Podrobnosti záznamu

Název
   Seizmická měření v geotechnice
Autor
   Kaláb, Zdeněk
Nakladatel
    Ediční středisko VŠB - TU Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-80-248-1796-5
Fyzický popis
    125 s.8120
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Projekt: AACBU38-05, GA ČBÚ, CZ
    Projekt: GA105/05/2712, GA ČR, CZ
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Seismic Measurement in Geotechnice
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geotechnics
    seismic methods
    seismological measurement
Klíčové slovo
    Geotechnice
    Měření
    Seizmická
Abstrakt (česky)
   Cílem této monografie bylo shrnout zásadní informace o problematice vibrací v geotechnice. Aby představená informace byla úplnější, jsou uvedeny možnosti použití geofyzikálních metod v geotechnice. Seizmické metody se mohou promítat do všech etap geotechnického průzkumu, tj. před zahájením výstavby, v průběhu realizace stavby a také po jejím ukončení.Příklady byly vybrány tak, aby ukázaly na velkou šíři celé problematiky.
Abstrakt (anglicky)
   Aim of this monograph was to concentrate basic information about using of vibrations in geotechnics. Examples of geophysical methods using in geotechnical engineering enable more detailed evaluation of these methods. Seismic methods are possible to use in all parts of geotechnical survey, i.e. starting of construction, during realization of structures and also after finishing. Examples were selected to obtain information about wide using of topic under discussion.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012