Podrobnosti záznamu

Název
   Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce
Autor
   Kaláb, Zdeněk
Nakladatel
    VŠBTU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2003
ISBN
    80-248-0235-X
Fyzický popis
    36 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Vědecké publikace fakulty stavební.. Doktorské disertační, habilitační a inaugurační spisy.
Poznámky
    Překlad názvu: Seismic vibrations induced by quarry blasts at Chomutov Region. Short version of the inaugural dissertation
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    natural and technical seismicity
Klíčové slovo
    Chomutovsku
    Habilitační
    Práce
    Prací
    Projevy
    Seizmické
    Trhacích
    Verze
    Zkrácená
Abstrakt (česky)
   Práce shrnuje poznatky o seismickém zatížení České republiky přirozenou a technickou seismicitou. Zabývá se způsobem hodnocení zatížení z pohledu české normy. Na dvou příkladech měření a interpretace seismických jevů vyvolaných odpaly v povrchových lomech je ukázán možný přístup k posuzování seismických vlivů na objekty.
Abstrakt (anglicky)
   Basic phenomena of seismic vibrations and the focal areas of natural earthquakes are described with reference to sources of technical and induced seismicity in the region of the Czech Republic. The main objective of the work was to record and interpret the seismic effect of quarry blasts. Two regions were used for presentation of seismic data processing and interpretation from civil engineering view point.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012