Podrobnosti záznamu

Název
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
Autor
   Daněk, T.
   Doležal, M.
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
   Kořínek, R.
   Kukutsch, Radovan
   Lednická, Markéta
   Michalčík, P.
   Slivka, V.
   Štěpánková, H.
   Žůrek, P.
Nakladatel
    VŠB Technická univerzita Ostrava, HGF
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2008
Fyzický popis
    40 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Překlad názvu: Observing of geomechanical stability of cultural monument Mine Jeronym near Čista, Sokolov district
    Smlouva o dílo HS č. 500 506 Zadavatel DIAMO, s.p. SUL Příbram, oz., zpracovatel VŠB - TUO Ostrava
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geomechanical stability
    Jeronym Mine
Klíčové slovo
    Čisté
    Důl
    Geomechanické
    Jeroným
    Kulturní
    Okr
    Památky
    Sledování
    Sokolov
    Stability
Abstrakt (česky)
   Výzkumná zpráva navazuje na předchozí zprávy a popisuje sledování geomechanické stability důlního díl Jeroným v roce 2008. Je hodnoceno seizmické zatížení, povrchové útvary, geologický a geotechnický monitoring.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012