Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD
Další názvy
    Statement on characterization of exploration underground work at 36th seam of Frenštát Mine.
Autor
   Bohdálek, Petr
   Godány, Josef
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Statement, exploration underground work at 36th seam of Frenštát Mine.
Klíčové slovo
    36
    Charakteru
    ČGS
    Díla
    Dole
    Důlního
    Frenštát
    G.řed
    Odborný
    OKD
    Posudek
    Průzkumného
    Sloji
    Stanovisko
    žádost
Abstrakt (česky)
   Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD - geologicko strukturní, ložiskové a báňsko technické aspekty plánovaného průzkumného díla v hloubce 990 metrů pod povrchem
Abstrakt (anglicky)
   Statement on characterization of exploration underground work at 36th seam of Frenštát Mine.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014