Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení - rozšíření stávajícího závodu o novou výrobní halu (pro technologii na obrábění hliníkových odlitků - CNC stroje) a administrativní přístavbu pro společnost STARCAM (dále jen rozšíření stávajícího závodu)
Další názvy
    CGS opinion on the submitted project documentation for land management - extension of existing plant with a new production hall (for technology for machining aluminum castings - CNC machines) and the administrative extension for the company STARCAM (the extension of an existing plant)
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    opinion, project documentation, new production hall
Klíčové slovo
    Administrativní
    CNC
    ČGS
    Dále
    Dokumentaci
    Halu
    Hliníkových
    Jen
    Novou
    Obrábění
    Odlitků
    Projektové
    Předložené
    Přístavbu
    Rozšíření
    řízení
    Společnost
    Stanovisko
    STARCAM
    Stávajícího
    Stroje
    Technologii
    územní
    Výrobní
    Závodu
Abstrakt (česky)
   Stanovisko ČGS k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení - rozšíření stávajícího závodu o novou výrobní halu (pro technologii na obrábění hliníkových odlitků - CNC stroje) a administrativní přístavbu pro společnost STARCAM (dále jen rozšíření stávajícího závodu)- odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   CGS opinion on the submitted project documentation for land management - extension of existing plant with a new production hall (for technology for machining aluminum castings - CNC machines) and the administrative extension for the company STARCAM (the extension of an existing plant)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014