Podrobnosti záznamu

Název
   Struktury a textury minerálů
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1995
ISBN
    80-7075-178-9
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Minerálů
    Struktury
    Textury
Části této monografie
    Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Klasifikace struktur rozpadu tuhých roztoků rudních minerálů
    Morfologie, charakter agregace a krystalinita grafitů silesika (Česká republika)
    Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
    Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Textury a struktury minerálů z pegmatitů České republiky
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia