Podrobnosti záznamu

Název
   Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Další názvy
    Tertiary Basins and Lignite Deposits in the Czech Republic
Autor
   Fejfar, Oldřich
   Holcová, Katarína
   Kvaček, Zlatko
   Opluštil, Stanislav
   Pešek, Jiří
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2010
ISBN
    978-80-7075-759-8
Fyzický popis
    438 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Výraz tezauru
    Cenomaniam and Tertiary lignite
    coal petrology
    Czech Republic
    geology
    hydrogeology
    quality and output of coal
    stratigraphy
    tectonics
    Tertiary basins
    trace elements
Klíčové slovo
    České
    Hnědého
    Ložiska
    Pánve
    Republiky
    Tercierní
    Uhlí
Abstrakt (česky)
   Kniha obsahuje souhrn informací o geologii cenomanských a terciérních pánví a uhelných slojích, o statigrafii, tektonice, hydrologii, uhelné petrologii, stopových prvcích, o kvalitě, těžbě a využití uhlí.
Abstrakt (anglicky)
   The book describes geology of Cenomanian and Tertiary basins and their lignites, stratigraphy, tectonics, hydrology, coal petrology, trace elelemnts, quality, output and utilization of coal.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012