Podrobnosti záznamu

Název
   Účelová geologická mapa v měřítku 1: 25 000 12-141 Řevničov
Další názvy
    Geological map 12-141 Řevničov, Scale 1:25 000
Autor
   Kycl, Petr
   Lojka, Richard
   Valečka, Jaroslav
   Zelenka, Přemysl
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geological map, paleozoic and cretaceous sediments, Džbán region
Klíčové slovo
    12-141
    25
    000
    Geologická
    Mapa
    Měřítku
    Řevničov
    Účelová
Abstrakt (česky)
   Geologické poměry jsou jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících vznik sesuvů. Expertní zhodnocení geologických jednotek vzhledem k náchylnosti jednotlivých horninových typů bylo základním krokem pro sestavní analýzy náchylnosti svahů k sesouvání. Legenda popisuje každý horninový a zeminový typ, který vstupuje do výpočtu náchylnosti k sesouvání.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map 12-141 Řevničov, Scale 1:25 000
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014