Podrobnosti záznamu

Název
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-21-09
Další názvy
    Landslide inventory map 1:10 000 25-21-09
Autor
   Nýdl, Tomáš
   Petrová, Vladimíra
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Landslides inventory, geodynamic phenomena, engineering mapping
Klíčové slovo
    1:10
    25-21-09
    000
    Inženýrskogeologická
    Mapa
    Poměrů
    Stabilitních
    Účelová
Abstrakt (česky)
   Metodika tvorby "Účelové inženýrsko-geologické mapy" 1:10 000 spočívá ve vymapování všech prvků, souvisejících se svahovými nestabilitami včetně zamokřených míst či břehových nátrží. Tyto mapy zobrazují současné a potenciální svahové nestability. Potoční strže se strmými břehy jsou zobrazovány také. Aktivní sesuvná území jsou zobrazená červeně, dočasně uklidněná a potenciální černě. Hydrologické a hydrogeologické prvky jsou vyznačeny modře. Zeleně jsou vyznačeny ohrožené nebo již poškozené objekty, stejně jako objekty již stabilizované. Psaná a fotografická dokumentace jednotlivých objektů je součástí elaborátu.
Abstrakt (anglicky)
   Landslide inventory map 1:10 000 25-21-09
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014