Podrobnosti záznamu

Název
   Ve službách archeologie. 6. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
Nakladatel
    Muzejní a vlastivědná společnost
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2005
Klíčové slovo
    60
    70
    Archeologie
    Bialekovej
    CSc
    Dariny
    Josefa
    Narozeninám
    PhDr
    Prof
    Sborník
    Službách
    Ungera
    Věnovaný
Části této monografie
    Zvířecí osteologické pozůstatky 13. století z archeologického výzkumu na ulici Koliště v Brně