Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - listy 33-22 Vranov nad Dyjí a 33-24 Hnanice
Další názvy
    Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000- shets 33-22 Vranov nad Dyjí and 33-24 Hnanice
Autor
   Batík, Petr
   Kryštofová, Eva
   Manová, Magdalena
   Müller, V.
   Rudolský, Jiří
   Sáňka, Vladimír
   Sidorinová, Tamara
   Šalanský, Karel
   Tomášek, M.
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2002
ISBN
    80-7075-580-6
Fyzický popis
    50 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Edice ekologických map ČR
Výraz tezauru
    Geology, geophysics, hydrogeology, economic geology, geochemistry, environmental geology and environmental geofactors in the area of map sheets 33-22 Vranov nad Dyjí and 33-24 Hnanice
Klíčové slovo
    33-22
    33-24
    50
    000
    Dyjí
    Ekologických
    Geologických
    Hnanice
    Listy
    Map
    Měřítku
    Přírodních
    Souboru
    účelových
    Vranov
    Vysvětlivky
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   Vysvětlivky přinášejí aktuální popis geologické stavby a hydrogeologických poměrů území mapových listů, zabývají se jejich vlivem na kvalitu životního prostředí a upozorňují na možná rizika a střety zájmů.
Abstrakt (anglicky)
   Explanations to the set of geological and ecological specialist maps of natural resources at a scale 1 : 50 000- shets 33-22 Vranov nad Dyjí and 33-24 Hnanice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014