Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-41-23 Francova Lhota
Další názvy
    Legend to an Engineering-geological map of slope stability at a scale 1:10,000 (25-41-23 Francova Lhota)
Autor
   Novotný, Roman
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Francova Lhota, 25-41-23, explanatory, slope stability, geological hazards, engineering geology, enviromental problems
Klíčové slovo
    1:10
    25-41-23
    000
    Francova
    Inženýrskogeologické
    Lhota
    Mapě
    Poměrů
    Stabilitních
    účelové
    Vysvětlivky
Abstrakt (česky)
   Vysvětlivky k účelové mapě stabilitních poměrů, inventarizace a popis jednotlivých zjištěných svahových deformací
Abstrakt (anglicky)
   Legend to an Engineering-geological map of slope stability at a scale 1:10,000 (25-41-23 Francova Lhota)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014