Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 11-444 Nýřany
Další názvy
    Explanatory text to the geological map, scale 1: 25 000, sheet 11-444
Autor
   Holásek, Oldřich
   Hrazdíra, Petr
   Mašek, Jan
   Mrnková, Jana
   Pašava, Jan
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Šimůnek, Zbyněk
Datum vydání
    2003
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Carboniferous Basin, Neoproterozoic sediments and volcanic rocks, Tertiary sediments, petrology, paleontology, tectonics, geophysics, geochemistry, hydrogeology, mineral resources, geological hazards, engineering geology, geological localities
Klíčové slovo
    11-444
    25
    000
    Geologické
    List
    Mapě
    Nýřany
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Zpracována byla petrologie karbonských hornin plzeňské pánve, neoproterozoických sedimentů a vulkanitů, terciérních sedimentů, žilných paleozoických hornin a určena byla geneze kvartérních sedimentů. Zpřesněna byla stratigrafie karbonu a tektonika dané oblasti. Zhodnoceny byly geofyzikální podklady, paleontologické nálezy, hydrogeologické poměry, inženýrsko-geologické poměry. Zhodnocen byl stav surovin, vybrány byly významné geologické lokality.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text to the geological map, scale 1: 25 000, sheet 11-444
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014