Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě 1:25000, 25-234 Horní Bečva
Další názvy
    Explanations to geological map of the Czech Republic, scale 1 : 25000, sheet 25-234 Horní Bečva
Autor
   Adamová, Marie
   Baroň, Ivo
   Bubík, Miroslav
   Gilíková, Helena
   Kašperáková, Dagmar
   Kolejka, Vladimír
   Nováková, Dana
   Novotný, Roman
   Pecina, Vratislav
   Švábenická, Lilian
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Carpathian Flysch, Silesian Unit, Rača Unit, geology, stratigraphy, geophysics, tectonics, geochemistry, hydrogeology, engineering geology, mineral resources
Klíčové slovo
    1:25000
    25-234
    Bečva
    Geologické
    Horní
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Území listu je tvořeno račanskou a v menší míře slezskou jednotkou karpatského flyše. Stratigrafická revize s pomocí biostratigrafie (foraminifery, vápnitý nanoplankton, dinocysty) dovolily litostratigrafické přeřazení některých horninových těles oproti dřívějším mapám. Tmavé jílovce a drobně rytmický flyš v šupinách v okolí nádrže Horní Bečva byl zčásti zařazen k rajnochovickému souvrství, zčásti ke křivským vrstvám. Čelní šupina račanské jednotky tamtéž je nově považována za křivské pásmo račanské jednotky. Vápence vigantického bradla jsou zařazeny ke kurovickým vápencům a bradlo je interpretováno jako tektonická troska račanské jednotky. Speciální kapitoly podávají přehled informací o tektonice, geofyzice, geochemii, inženýrské geologii, hydrogeologii a ložiskách nerostných surovin. Zvláštní pozornost je věnována svahovým deformacím.
Abstrakt (anglicky)
   Explanations to geological map of the Czech Republic, scale 1 : 25000, sheet 25-234 Horní Bečva
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014