Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně
Další názvy
    Explanatory booklet to the Base geological map of the Czech Republic, sheet 14-223 Lipová Lázně
Autor
   Čurda, Jan
   Kočandrle, Josef
   Nývlt, Daniel
   Pecina, Vratislav
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Sulovský, Petr
   Večeřa, Josef
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map 1:25000 14-223 Lipová Lázně
Klíčové slovo
    1:25000
    14-223
    České
    Geologické
    Lázně
    Lipová
    Mapě
    Republiky
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Práce podává podrobné zhodnocení geologické situace na území mapového listu 14-223 Lipová Lázně zejména v těchto aspektech: geologický vývoj a charakteristika jednotek, geofyzikální poměry tektonika a metamorfóza, geochemie hornin, hydrogeologie, přehled inženýrsko-geologických poměrů, výskyt nerostných surovin a ekologické apekty. Je citována obsáhlá literatura.
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory booklet to the Base geological map of the Czech Republic, sheet 14-223 Lipová Lázně
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014