Podrobnosti záznamu

Název
   vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144
Další názvy
    explanatory notes to the Geological map 1:25000, Smrčina 32-144
Autor
   Břízová, Eva
   Burda, Jiří
   Čížek, David
   Dvořák, Igor
   Holásek, Oldřich
   Janderková, Jana
   Košuličová, Monika
   Krupička, Jiří
   Martínek, Karel
   Pertoldová, Jaroslava
   Poňavič, Michal
   Šrámek, Josef
   Trubač, Jakub
   Verner, Kryštof
   Vrána, Stanislav
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    vysvětlivky, geologická mapa
Klíčové slovo
    1:25000
    32-144
    České
    Geologické
    Mapě
    Republiky
    Smrčina
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapový list 32-144 Smrčina náleží svou geologickou pozicí a charakterem k jednotce moldanubika Šumavy a jižních Čech. Jihozápadní část mapy spadá do oblasti Národního parku Šumava, severovýchodní a východní oblasti náleží Chráněné krajinné oblasti Šumava. Území je tvořeno dvěmi odlišnými litotektonickými jednotkami metamorfovaných hornin: (a) jednotvárnou skupinou (komplexy migmatitů, migmatitizovaných pararul a pararul s ojedinělými polohami mramorů, erlanů, skarnů a amfibolitů) a (b) jihočeskými granulity (granulity křišťanovského masivu). Magmatické horniny jsou na listu Smrčina zastoupeny drobnými tělesy durbachitů (jižní části plutonu Knížecího stolce), výrazně porfyrickými biotitickými granitoidy typu Weinsberg (východní části aigenského plutonu), jemnozrnnými dvojslídnými granitoidy typu Eisgarn a žilnými leukokratními granitoidy. Vznik a vývoj výše uvedených hornin spadá do mladšího období variských orogenních procesů (340-325 Ma).
Abstrakt (anglicky)
   explanatory notes to the Geological map 1:25000, Smrčina 32-144
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014