Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
Další názvy
    Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet14-241 Branná
Autor
   Aichler, Jaroslav
   Cháb, Jan
   Čurda, Jan
   Fediuková, Eva
   Kočandrle, Josef
   Košuličová, Monika
   Mixa, Petr
   Opletal, Mojmír
   Pecina, Vratislav
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Vaněček, Mirko
   Večeřa, Josef
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, 14-241, Branná, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Klíčové slovo
    14-241
    25
    000
    Branná
    ČR
    Geologické
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny na listu základní geologické mapy 1:25 000
Abstrakt (anglicky)
   Explanatory text to the geological map,scale 1:25000,sheet14-241 Branná
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014