Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
Další názvy
    Explanation of basic geological map of the Czech republic at 1:25 000 scale, sheet 32-112 Chotěboř
Autor
   Břízová, Eva
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Kirchner, Karel
   Kryštofová, Eva
   Lysenko, Vladimír
   Mlčoch, Bedřich
   Mrázová, Štěpánka
   Pertoldová, Jaroslava
   Rambousek, Petr
   Roštínský, Pavel
   Schovánek, Pavel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Verner, Kryštof
   Vít, Jan
   Vrána, Stanislav
   Zelenka, Přemysl
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, 13-443, Chotěboř, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Klíčové slovo
    13-443
    25
    000
    Chotěboř
    ČR
    Geologické
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny na listu základní geologické mapy 1:25 000
Abstrakt (anglicky)
   Explanation of basic geological map of the Czech republic at 1:25 000 scale, sheet 32-112 Chotěboř
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014