Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
Další názvy
    Geological Explanatory Notes basic geological map ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
Autor
   Břízová, Eva
   Buriánek, David
   Čech, Stanislav
   Čurda, Jan
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Kirchner, Karel
   Lysenko, Vladimír
   Roštínský, Pavel
   Rýda, Karel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Verner, Kryštof
   Vít, Jan
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, 24-112, Jedlová, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Klíčové slovo
    1:25
    24-112
    000
    ČR
    Geologické
    Jedlová
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Petrologie, geologická a tektonická stavba, geologický vývoj, geofyzikální a inženýrsko geologické poměry, hydrogeologie a nerostné suroviny na listu základní geologické mapy 1:25 000
Abstrakt (anglicky)
   Geological Explanatory Notes basic geological map ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014