Podrobnosti záznamu

Název
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 23-222 Krucemburk
Autor
   Břízová, Eva
   Burda, Jiří
   Ďuriš, Miloslav
   Krupička, Jiří
   Lysenko, Vladimír
   Poňavič, Michal
   Seifert, Antonín
   Skácelová, Darja
   Šebesta, Jiří
   Šrámek, Josef
   Trubač, Jakub
   Verner, Kryštof
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map, Všeruby, 11-442, geological evolution, petrology, tectonics, geophysics, hydrogeology, geochemistry, mineral resources, geological hazards, engineering geology, enviromental problems, significant geological localities
Klíčové slovo
    1:25
    32-114
    32-123
    000
    ČR
    Geologické
    Hora
    Lenora
    Mapě
    Vysvětlivky
    Základní
    Žďárecká
Abstrakt (česky)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 zarhnují popis geologické stavby a geologický vývoj území včetně popisu tektoniky, petrologie, geofyziky, hydrogeologie, geochemie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, geofaktorů životního prostředí a významných geologických lokalit.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 23-222 Krucemburk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014