Podrobnosti záznamu

Název
   Vzorkování (směrnice definující závazná pravidla v souladu s platnými normami)
Další názvy
    Sampling (guideline binding regulations in according by current standards)
Autor
   Konečný, František
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    sampling, sampling plan, environment, water, sediments, soil, building structures
Klíčové slovo
    Definující
    Normami
    Platnými
    Pravidla
    Směrnice
    Souladu
    Vzorkování
    Závazná
Abstrakt (česky)
   Směrnice 'Vzorkování' definuje závazná pravidla pro odběr vzorků podzemních vod, povrchových vod, dnových sedimentů, zemin a stavebních konstrukcí a zacházení se vzorky, které byly odebrány k fyzikálnímu, chemickému a mikrobiologickému zkoušení.
Abstrakt (anglicky)
   Sampling (guideline binding regulations in according by current standards)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014