Podrobnosti záznamu

Název
   WMS služby ČGS - webová stránka
Další názvy
    WMS services of the Czech Geological Survey - web page
Autor
   Kondrová, Lucie
   Kramolišová, Pavla
   Krejčí, Zuzana
   Moravcová, Olga
   Svítil, Radek
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    software
Výraz tezauru
    web map service, metadata, geology, Czech Geological Survey, spatial data, GIS data, WMS, OGC
Klíčové slovo
    ČGS
    Služby
    Stránka
    Webová
    WMS
Abstrakt (česky)
   Seznam webových mapových služeb (WMS) služeb poskytovaných Českou geologickou službou, který je automaticky generovaný z průběžně aktualizovaných dat Metadatového katalogu ČGS http://micka.geology.cz/. WMS jsou na stránce rozděleny dle geovědních témat ČGS a jsou zobrazovány s ukázkou dat, s odkazy na příslušná metadata a vizualizaci na Národním Geoportálu INSPIRE (CENIA). Tato služba je zprovozněna i v anglickém jazyce.
Abstrakt (anglicky)
   WMS services of the Czech Geological Survey - web page
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014