Podrobnosti záznamu

Název
   Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
Autor
   Hladil, Jindřich
   Lisá, Lenka
   Rojík, P.
   Sidorinová, T.
   Stradiotová, A.
   Vylita, T.
Nakladatel
    Česká geologická společnost
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-87139-00-4
Fyzický popis
    28 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Exkurze České geologické společnosti
   20
Poznámky
    Překlad názvu: Following the geological showplaces of Karlovy Vary, Sokolov basin and western Krušné hory Mts
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    hydrogeology
    regional geology
    sedimentology
Klíčové slovo
    Geologickými
    Hor
    Karlových
    Krušných
    Pánve
    Sokolovské
    Varů
    Zajímavostmi
    Západních
Abstrakt (česky)
   Téměř celé území navštívené účastníky 20. exkurze České geologické společnosti je součástí sasko-durynské zóny (skupiny variských teránů). Korové celky zde byly zformovány během paleozoika, od kambria do karbonu. Nicméně procesy mezi permem a dneškem vedly k mnoha naloženým deformacím, přeměnám a umístění mladších horninových jednotek, zejména zbytků sedimentačních pánví a vulkanických celků. Je také zmíněna stručná charakteristika napěťových polí od konce mesozoika až do dneška. Zvláštní kapitoly jsou věnovány např. Josefu Klvaňovi (1857-1919), historické geologii, karlovarským vřídlům, sokolovským uhlonosným vrstvám nebo cínovým ložiskům na Rolavě.
Abstrakt (anglicky)
   Practically, the whole area visited by participants of the 20th Field Trip of the Czech Geological Society belongs to the Saxonian-Thuringian Zone (group of variscan terranes). The crustal units of this area were juxtaposed during Paleozoic, from Cambrian to Carboniferous. However, the processes between Permian and Recent led to numerous superimposed deformations, rock alterations and formation/embedding of young rock units, particularly relicts of sedimentary basin fills and volcanic complexes. Brief characteristic of variation of lithospheric strain fields (from the Mesozoic/Cenozoic times to Present) has also been mentioned. Particular chapters were written on Josef Klvaňa (1857-1919), historical geology, Karlovy Vary hot springs, Sokolov coal-bearing beds or tin ore deposits of Rolava.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012