Podrobnosti záznamu

Název
   Zakládání Staveb
Nakladatel
    Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
    Sekurkon s.r.o, Brno
Místo vydání
    Brno
    CZ
Datum vydání
    2009
ISBN
    80-7204-304-8
    978-80-86604-46-6
Klíčové slovo
    Staveb
    Zakládání
Části této monografie
    PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
    Využití pokročilého konstitučního modelu v pravděpodobnostní geototechnické analýze