Podrobnosti záznamu

Název
   Zakládání staveb - Foundations - Grundbau 2007
Nakladatel
    ČGS
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-7204-544-0
Klíčové slovo
    2007
    Foundations
    Grundbau
    Staveb
    Zakládání
Části této monografie
    Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách