Podrobnosti záznamu

Název
   Zakládání staveb Brno 2008
Nakladatel
    Akademické nakladatelství Cerm s.r.o.
    Sekurkon s.r.o.
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-80-7204-544-0
    978-80-86604-38-1
Klíčové slovo
    2008
    Brno
    Staveb
    Zakládání
Části této monografie
    Laboratorní a konstituční model pro jíl s cementačními vazbami
    Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu