Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná
Další názvy
    The Basic Geological Map in scale 1 : 25 000, 23-314 Deštná
Autor
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Hroch, Tomáš
   Paclíková, Jana
   Pertoldová, Jaroslava
   Smyčková, Libuše
   Verner, Kryštof
   Vondrovic, Lukáš
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geological Map, Moldanubian Zone, Neogen, Monotonous Group, Klenov pluton
Klíčové slovo
    23-314
    25
    000
    Deštná
    Geologická
    Mapa
    Základní
Abstrakt (česky)
   Byla vytvořena geologická mapa v měřítku 1 : 25 000, na níž vystupují horninové komplexy, které náleží svou geologickou pozicí a charakterem k moldanubiku jižních Čech jako součásti Českého masivu. Jsou to metamorfované horniny jednotvárné skupiny moldanubika, tělesa muskovit-biotitických a biotitických ortorul a granitoidy klenovského plutonu, který tvoří sz. část moldanubického plutonického komplexu. V omezeném rozsahu zde dále ve formě platformního pokryvu vystupují denudační relikty sladkovodních sedimentů neogenního stáří, které zde byly nově vymapovány.
Abstrakt (anglicky)
   The Basic Geological Map in scale 1 : 25 000, 23-314 Deštná
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014