Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-211 Světlá nad Sázavou
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic scale 1 : 25 000, sheet 23-211, Světlá nad Sázavou
Autor
   Adamová, Marie
   Breiter, Karel
   Dušek, Karel
   Hrubeš, Martin
   Kadlecová, Renata
   Král, J.
   Manová, Magdalena
   Mlčoch, Bedřich
   Nekovařík, Čestmír
   Rambousek, Petr
   Šalanský, Karel
   Štěpánek, Petr
Datum vydání
    2000
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geological map, petrology of metamorphites and plutonites of the Moldanubicum, structural geology, Quaternary sediments
Klíčové slovo
    23-211
    25
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Sázavou
    Světlá
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa, list 23-211 Světlá nad Sázavou, geologická stavba moldanubických metamorfitů a plutonitů melechovského masívu, relikty terciérních sedimentů a kvartérní pokryv, tektonika území listu
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic scale 1 : 25 000, sheet 23-211, Světlá nad Sázavou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014