Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost
Další názvy
    The basic geological map of the Czech republic on the scale 1:25 000, 03-341 Kněžmost with the explanatory text
Autor
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Čech, Stanislav
   Havlíček, Pavel
   Krejčí, Oldřich
   Krumlová, Hana
   Krupička, Jiří
   Kryštofová, Eva
   Mlčoch, Bedřich
   Müller, Pavel
   Pécskay, Z.
   Rambousek, Petr
   Rapprich, Vladislav
   Řídkošil, Tomáš
   Sedláček, Jan
   Sidorinová, Tamara
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
   Štor, Tomáš
   Švábenická, Lilian
   Trubačová, Anna
   Valečka, Jaroslav
   Zelenka, Přemysl
   Žáčková, Eliška
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, sheet 03-341 Kněžmost, Czech republic, Permo-Carboniferous, Upper Cretaceous, neovolcanics, Quaternary, tectonics, geophysics, geochemistry, engineering geology, hydrogeology, geological hazards, geosites,
Klíčové slovo
    03-341
    25
    000
    České
    Geologická
    Kněžmost
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa zobrazuje severovýchodní část české křídové pánve, neovulkanity a kvartérní sedimenty. Všechny geologické jednotky jsou podrobně charakterizovány v textových vysvětlivkách. Zhodnocena je tektonická stavba území,ložiska, inženýrsko-geologické, geofyzikální, geochemické a hydrogeologické poměry, kontaminace půd, geofaktory životního prostředí, geologická rizika (sesuvy). Popsány jsou významné geologické lokality.Příloha k vysvětlivkám obsahuje výsledky geochemických analýz, biostratigrafického výzkumu vápnitého nanoplanktonu v křídových sediementech,palynologického studia orgenogenních kvartérních uloženin a popis minerálů.
Abstrakt (anglicky)
   The basic geological map of the Czech republic on the scale 1:25 000, 03-341 Kněžmost with the explanatory text
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014