Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 24-342 Brno - south
Autor
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Kryštofová, Eva
   Tomanová Petrová, Pavla
   Vít, Jan
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, 24-342 Brno - south
Klíčové slovo
    24-342
    25
    000
    Brno
    České
    Geologická
    Jih
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů a starých důlních děl.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 24-342 Brno - south
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014