Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí
Další názvy
    Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 24 - 342 Šlapanice- Map of environmental geofactors
Autor
   Barnet, Ivan
   Franců, Juraj
   Havlín, Aleš
   Janderková, Jana
   Konečný, František
   Kryštofová, Eva
   Paleček, Martin
   Sedláček (Brno), Jan
   Sedláčková, Irena
   Večeřa, Josef
   Vít, Jan
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geofactors, environmental, landcape
Klíčové slovo
    24-431
    25
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Šlapanice
    Vysvětlivkami
    Základní
    životního
Abstrakt (česky)
   Mapa shrunující důležité geofaktory ovlivňující životní prostředí na topografickém podkladě 1 : 25 000. Geofaktory jsou děleny na přírodní a antropogenní.
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 24 - 342 Šlapanice- Map of environmental geofactors
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014