Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník
Další názvy
    Geological map of the Czech republic on scale 1. 25 000 with explanatory text, sheet 12-143 Rakovník.
Autor
   Adamová, Marie
   Drábková, Jana
   Dušek, Karel
   Holásek, Oldřich
   Hrazdíra, Petr
   Kočandrle, Jaroslav
   Lojka, Richard
   Mašek, Dalibor
   Mlčoch, Bedřich
   Opluštil, Stanislav
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Šimůnek, Zbyněk
   Vorel, Tomáš
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, Carboniferous sediments, Neoproterozoic rocks, Paleozoic dykes, Neogene fluvial relics, Quaternary sediments, tectonic, geochemistry,hydrogeology,geophysics, applied geology,geosites, paleontology
Klíčové slovo
    12-143
    25
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Rakovník
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   geologická mapa znázorňuje geologickou stavbu v s. části CHKO Křivoklátsko;zpřesněné hranice karbonské pánve (kladensko-rakovnické) a neoproterozoických hornin, nové tektonické pojetí hranice pánve na základě přehodnocení starších hlubokých vrtů z databáze Geofondu ČGS, podrobná stratigrafie radnických vrstev na základě palynologie, vymezení nových facií (např. hrubě zrnitých dro, silicifikovaných drob) v neoproterozoiku, detailně popsány a geneticky interpretovány neogenní facie tzv. hlavačovských štěrků
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech republic on scale 1. 25 000 with explanatory text, sheet 12-143 Rakovník.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014