Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-223 Kyselka
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 11-223 Kyselka
Autor
   Dvořák, Igor
   Godány, Josef
   Hradecký, Petr
   Hrazdíra, Petr
   Janderková, Jana
   Knésl, Ilja
   Krupička, Jiří
   Přechová, Eva
   Sedláček (Brno), Jan
   Sidorinová, Tamara
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geofactors, environment
Klíčové slovo
    11-223
    25
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Kyselka
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
    životního
Abstrakt (česky)
   Mapa vybraných geofaktorů životního prostředí v měřítku 1 : 25 000, list 11-223 Kyselka, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 11-223 Kyselka
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014