Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Odkrytá geologická mapa
Další názvy
    The basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov - Uncovered map.
Autor
   Bubík, Miroslav
   Gilíková, Helena
   Hladil, Jindřich
   Hrdličková, Kristýna
   Kunceová, Eva
   Otava, Jiří
   Tomanová Petrová, Pavla
   Vít, Jan
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    uncovered geological map, geological section, Bohemian massive, Western Carpathian, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 24-413, Mokrá-Horákov
Klíčové slovo
    1:25
    24-413
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Mokrá-Horákov
    Odkrytá
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - odkrytá mapa shrnuje nejnovější poznatky o horninovém složení východního okraje Českého masivu. Mapa zobrazuje nejnovější pohled na geologickou stavbu (bez kvartérního pokryvu) a strukturní stavbu území, je doplněna legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem. Mapa je využitelná pro vymezení hydrogeologických rajonů.
Abstrakt (anglicky)
   The basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov - Uncovered map.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014