Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov - Tektonická mapa
Další názvy
    The basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov - Tectonic map.
Autor
   Gilíková, Helena
   Havíř, Josef
   Kociánová, Lenka
   Rez, Jiří
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    tectonic map, lithotectonic group, lithology, scale 1:25 000, 24-413, Mokrá-Horákov
Klíčové slovo
    1:25
    24-413
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Mokrá-Horákov
    Republiky
    Tektonická
    Základní
Abstrakt (česky)
   Tektonická mapa byla vytvořena v rámci geologického mapování na listu 24-413 Mokrá-Horákov. Tektonická interpretace je založena nejen na nových strukturních měřeních, ale byla pro ni využita také data získaná v průběhu dřívějších mapovacích projektů.
Abstrakt (anglicky)
   The basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov - Tectonic map.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014