Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
Další názvy
    The basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov
Autor
   Bubík, Miroslav
   Černý, Jan
   Gilíková, Helena
   Hladil, Jindřich
   Hrdličková, Kristýna
   Kunceová, Eva
   Melichar, Rostislav
   Otava, Jiří
   Tomanová Petrová, Pavla
   Vít, Jan
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, geological section, Bohemian massive, Western Carpathian, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 24-413, Mokrá-Horákov
Klíčové slovo
    1:25
    24-413
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Mokrá-Horákov
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov shrnuje nejnovější poznatky o horninovém složení východního okraje Českého masivu. Mapa zobrazuje nejnovější pohled na geologickou a strukturní stavbu území, je doplněna legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl a geologicky významných lokalit.
Abstrakt (anglicky)
   The basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014